Dismorphia zaela

Dismorphia zaela

Locality:NW Ecuador,Esmeralda
Family:Pieridae
Genus:Dismorphia
Species:Dismorphia zaela
Sub-species:zaela
Description:2 loose antennae,easy to attach
Note:--
Quality:A1--
Sex:M
Price: 39.90