Heliconius eleuchia

Heliconius eleuchia

Locality:Ecuador, Esmeraldas
Family:Heliconiidae
Genus:Heliconius
Species:Heliconius eleuchia
Sub-species:eleusinus white-black
Description:image shows only a sample
Note:--
Quality:A1
Sex:M
Price: 16.90