Acherontia atropos

Acherontia atropos

Locality:Europe/Egypt
Family:Sphingidae
Genus:Acherontia
Species:Acherontia atropos
Sub-species:-- (OFFER)
Description:10 mounted Acherontia atropos. Mixed sex.
Note:150.00 SOLD
Quality:A1
Sex:10x Mixed
Price: